Bilinmesi Gerekenler
Bilinmesi Gerekenler

Bilinmesi Gerekenler

1) Bir kişinin müzik öğrenmesine yardımcı olabilecek en pratik müzik aleti gitardır. Klasik Gitar tüm gitar çeşitlerinin atasıdır. Kökenleri Ortadoğu ve Asya olduğu varsayılan gitar, orta çağ ‘ da dönemin Avrupalı çingeneleri tarafından piyanodan esinlenerek geliştirilmiştir.

2) Klasik Gitar konusunda uzmanlaşmış bir kişinin diğer gitar türlerinde de performans göstermesi mümkündür. Zira bu “gitar” olgusunu en temel ve bununla birlikte en akademik biçimde ele alır.

3) Klasik Gitar Eğitimi müfredatı kökeni gereği ciddi nota ve solfej bilgisiyle harmanlanarak işlenir. Modern gitar metodlarında kullanılan “tablature” sistemi klasik gitar müfredatında bulunmamaktadır.

4) Gitar öğrenme süreci asla, 1 veya 2 ay olarak düşünülmemelidir. Ve hatta hiçbir enstrümanı öğrenme süreci bu kadar kısa olamaz. Herhangi bir enstrümanda enstrüman ve müzik ilişkisini idrak etmek dahi en az 1 ay sürmektedir.

5) Modern çağda Klasik gitar eğitiminin orta çağ melodileriyle sınırlı kalmaması gereğinden hareketle, Klasik Gitar derslerimizde Klasik eserlerin yanı sıra Modern eserlere de yer verilecektir .Ancak dersin ana formatı Klasik Gitar Eğitimidir ve ve yüzdelik bakımından modern eserlerin programdaki yeri %30′ u geçmeyecektir.

6) Mekanik öğrenme (motor öğrenme) gerektiren bir aktivite olan enstrüman çalmak, belli bir noktaya kadar sıkıcı olabilmektedir. Ancak Unutulmamalıdır ki en sıkıcı egzersizler en yararlı olanlardır. Zira mekanik beceriyi edinmek bir süre melodik olmayan parmak egzersizlerini yapmakla ve / veya sıkıcı sayılabilecek eserleri irdelemekle mümkün olabilecektir.

7) Sayın üyelerimiz Her bireyin kişisel gelişimi ve ruh sağlığı ve özellikle çocukların sağlıklı gelişimi için müzik önemli bir Unsurdur. Zira pek çok bilim topluluğu tarafından zerinde hemfikir olunan bir yargı vardır ki o da müziğin norolojik ve psikolojik dengeyi sağlamaktaki etkisi azımsanmayacak kadar fazladır. Ve yine bilimsel bir yargıdır ki mekanik bir eylem olan enstrüman çalmak; matematiksel  hafızanın gelişiminde çok ciddi rol oynamaktadır.

Bir yanıt yazın